GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG – Trường THPT Nguyễn Đổng Chi được thành lập vào ngày 22/6/2002, theo quyết định của UBND tỉnh Hà tĩnh. Ban đầu trường có tên là THPT BC Nguyễn Đổng Chi, trường đóng tại Xón Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Can lộc tỉnh Hà Tĩnh. Năm học đầu tiên 2002 – 2003 trường có 1 Hiệu trưởng Thầy Lê Sỹ Võ Thạc sỹ Vật lý, 1 phó Hiệu trưởng Thầy Nguyễn Xuân Anh chuyên môn Ngữ văn, Kế toán , Văn thư, thủ quỷ và 9 giáo viên với 7 lớp 356 học sinh lớp 10, với 5 phòng  gồm 4 phòng học và 1 văn phòng, diên tích ban đầu 7500m2;  đến tháng 8 năm 2008 trường chuyển đổi sang trường Công lập với tên gọi Trường THPT Nguyễn Đổng Chi Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Huy Lại, 2 thầy Hiệu Phó Thầy Nguyễn Xuân Anh và Thầy Cù Huy Vũ với 29 lớp 1439 học sinh, cán bộ quản lý 3, nhân viên hành chính 5 giáo viên 41. Hiện nay năm học 2015 – 2016  trường chuyển về vị trí mới ở xóm Lương trung, xã Ích Hậu, lộc Hà, Hà tĩnh (vị trí trường THCS Hằng Chi cũ) trường có 24 lớp : 8 lớp 10 ; 8 lớp 11 ; 8 lớp 12. Cơ cấu tổ chức Chi bộ đảng: 33 đồng chí đảng viên, Ban Giám hiệu: 2 đồng chí, Giáo viên đứng lớp 61đồng chí với 8 tổ chuyên môn (Ngữ văn, Sử – Địa – GDCD, Toán – Tin, Vật lí – Công nghệ, Hóa, Sinh – CN, Ngoại ngữ và tổ Hành chính. Công đoàn:71 công đoàn viên Đoàn thanh niên: 25 chi đoàn (1 CĐGV, 24 CĐHS) gần1000 ĐV, TN Hiện nay chỉ có 18 phòng học vì vậy trường vẫn còn phải học 2 ca và còn thiếu nhiều phòng học bộ môn, nhưng thầy và trò trường THPT Nguyễn Đổng Chi luôn nỗ lực cố gắng đễ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm gần đây, chất lượng dạy và học của Trường được giữ vững ổn định và không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, số lượng học sinh giỏi đạt khá, nề nếp dạy học và giáo dục ngày càng ổn định, chiếm được lòng tin của phụ huynh và nhân dân.

Trường THPT Nguyễn Đổng Chi thành lập được 14 năm. Bề dày truyền thống chưa nhiều, lại trải qua lịch sử là trường THPT BC với chất lượng đầu vào thấp hơn so với các trường trong địa bàn, nên hạn chế đến uy tín, thương hiệu của nhà trường. Đội ngũ giáo viên phần lớn được tuyển mới trong các năm 2008, 2009, 2010 hầu hết trẻ, năng động, nhiệt tình nhưng kinh nghiệm dạy học còn hạn chế, môi trường cọ xát về chuyên môn chưa nhiều. Các phòng thực hành,phòng bộ môn Tin học, Hóa – Sinh – KTNN, Vật lý – KTCN chưa đạt chuẩn diện tích. Trường chưa có nhà đa chức năng, diên tích khuôn viên hẹp vì vậy việc giáo dục thể chất, công tác ngoại khóa và hoạt động GDNGLL còn gặp nhiều khó khăn, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Thấy được những khó khăn và thuận lơi, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp trồng người, Nhà trường đã đề ra giải pháp và chiến lược trước mắt cũng như trong thời gian tới như : Tham mưu huyện, tỉnh nhanh chóng triển khia đề án phát triển trường giai đoạn 2015 – 2017, xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí cùng hướng đến một mục tiêu chung là phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường vừa là mục tiêu vừa là động lực trong quá trình đi lên của nhà trường; Xây dựng hệ thống chính trị đầy đủ, vững mạnh và huy động sức mạnh tập thể cùng tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, khắc phục khó khăn, đạt được mục tiêu kế đề ra. Tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Thường xuyên bổ sung các điều kiện cần thiết phục vụ dạy và học, tích cực ƯDCNTT một cách có hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Chú trọng chất lượng đại trà đồng thời quan tâm đầu tư chất lượng mũi nhọn. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo”… Quan tâm đến từng đối tượng học sinh, chăm lo công tác xây dựng đội ngũ CB-GV-NV trên tất cả các mặt: Tư tưởng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chế độ chính sách, công tác kiểm tra, đánh giá, công tác thi đua khen thưởng. Tranh thủ mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất. Đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng trường Xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, thân thiện. Xây dựng nhà trường trở thành một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy, có chất lượng khá, môi trường giáo dục an toàn lành mạnh.